Remuneration Policy

Remuneration Policy

Board members are not remunerated for their work for the Stichting. Only expenses made for the Stichting will be reimbursed.

Beloningsbeleid

Leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden voor de Stichting. Alleen voor de Stichting gemaakte onkosten worden vergoed.