Welcome to Stichting Learning 4 Life

Our Aim

To improve the chances in life of children and adults in rural areas of Uganda by actively supporting village schools and their surrounding communities and to raise funds for that purpose.

Onze doelstelling

Bevorderen van levenskansen van kinderen en volwassenen in landelijke achterstandsgebieden in Uganda door actieve ondersteuning van dorpsscholen en omliggende gemeenschappen en daarvoor fondsen te werven.